top of page

Балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда във фокуса на ОПРЧР 2021-2027

Актуализирано: 24.03.2022 г.

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса като цяло на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Мерките са в унисон с визията на Европейската комисия за социална Европа.


Насърчаване балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда е акцент в следващия програмен период, като мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда.


„Независимо от позитивните данни за участието на жените на пазара на труда в България, все още имаме доста предизвикателства по отношение на равното заплащане и дискриминацията на работното място“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова. Според нея интеграцията на пазара на труда и предприемачеството сред жените са част от мерките за противодействие на ранните бракове в ромската общност.

Повече информация – http://bit.ly/3b8Yfu2

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page