top of page

Едва един на пет IT специалисти в ЕС е жена

Актуализирано: 24.03.2022 г.

Известно е, че България е на първо място в Европа по брой жени специалисти в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Въпреки това съотношението между мъжете и жените в сектора е неравномерно в Европейския съюз, като то е в полза на мъжете – един на пет ИКТ специалисти е жена. Делът на нежния пол в сектора е значително по-нисък, въпреки пандемията, която стимулира растежа на сектора и нуждата от допълнителни специалисти в компаниите. Това показва данните от скорошния доклад „ИКТ работната сила в Европа и предизвикателствата пред половете след Covid-19“ на Норвежкото посолство на министрите в Литва и Women Go Tech, първата НПО програма за менторство и консултиране за жени в Литва.


През 2020 г. в европейските страни най-голямата категория работници в областта на ИКТ са ИКТ професионалистите, представляващи 50% от цялата ИКТ работна сила. Втората по големина категория са ИКТ техници, представляващи 40% от цялата работна сила в областта на ИКТ. Другите две групи – ИКТ мениджъри и сервизни техници и инсталатори на ИКТ техника представляват само малка част от общата работна сила в областта. По отношение на отделните държави, най-голям дял на ИКТ специалистите през 2020 г. се наблюдава в Люксембург, Холандия и Румъния, докато най-малък дял се наблюдава в Ирландия, Италия и Испания. Прави впечатление, че България е сред шестте държави с най-малък дял ИКТ мениджъри сред европейските държави.


Страната ни е на 14-то място в ЕС по дял на ИКТ професионалисти и техници в сектора.


Разликите в половете


В сравнение с 2019 г. разликата между половете продължава да е значителна: само 18.5% от работните места в областта на ИКТ са били заети от жени през 2020 г. и се очаква настоящият брой да се увеличи само до някаква степен до 2025 г. Официалните образователни системи, които допринасят за работната сила в областта на ИКТ, също наблюдават подобна разлика между половете, тъй като само 16.7% от младите, които имат диплома в областта на ИКТ в европейските страни през 2020 г., са жени. От графиката долу ясно се вижда, че България е лидер по брой жени в сектора, но прави впечатление, че прогнозите за следващите 4 години е те да намалеят като дял от всички работещи в ИКТ сектора – тенденция, която не се наблюдава в почти никоя друга държава.


Източник: ICT workforce in Europe and its gender challenge after Covid-19


Що се отнася до образованието, през 2020 г. 60% от специалистите в областта на ИКТ в ЕС са с висше образование и 35% със средно образование. България е в топ 10 на страните с високообразовани ИКТ специалисти (10-то място с около 70%).


По отношение на образованието по специалности, в държавите от ЕС двете водещи области на обучение за ИКТ специалистите са били информационни и комуникационни технологии и инженерство, производство и строителство. България е втора след Румъния по дял жени, завършили специалност свързана с информационни те технологии. Прогнозата обаче е до 2024 г. те да намалеят. Според данните през 2017 г. страната ни е била абсолютен лидер по дял на жените (близо 40%) с диплома в областта, то през миналата година делът им отчита спад и стига до малко над 25%.


Източник: https://www.karieri.bg/news

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page