top of page

Жените на пазара на труда – силно засегнати от пандемията от COVID-19

Актуализирано: 24.03.2022 г.

Според доклад на ЕС от 2021 г. за равенството между половете, жените са свръхпредставени в сектори, които са най-силно засегнати от кризата (търговия на дребно, хотелиерство, грижи и домашна работа), тъй като тези работни места не могат да се извършват дистанционно. Жените също така са имали по-големи трудности при повторното навлизане на пазара на труда по време на частичното възстановяване през миналото лято 2020 г., като процентът на заетост се е увеличил с 1,4% за мъжете, но само с 0,8% за жените между второто и третото тримесечие на 2020 г.

В същото време, принудителното затваряне оказва значително влияние върху неплатените грижи и баланса между професионалния и личния живот: Жените прекарват средно 62 часа на седмица в грижи за деца (в сравнение с 36 часа за мъжете) и 23 часа на седмица в домакинска работа (15 часа за мъжете).


Повече по темата можете да прочете тук.

2 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page