Информационен семинар по проект JobEase за жени

Актуализирано: 15.04


На 30 ноември 2017 г., от 10:00 часа, в Русенски университет „Ангел Кънчев“ корпус II, зала 2.101 ще се проведе информационен семинар „Възможности на пазара на труда и съществуващи насърчителни мерки за заетост“, насочен изцяло към женската аудитория.


В тази връзка, каним Вас, дами, които към момента сте безработни, да участвате в нашия семинар, където безплатно ще научите:

  • Какви са възможностите ви за намиране на работа;

  • Как европейските програми финансират вашите идеи – убедени сме, че имате чудесни идеи!

  • Как ние можем да ви помогнем във вашето приключение.

За вас сме подготвили горещи напитки и вкусни лакомства.

Очакваме ви, дори ако сте просто любопитни!

Може да се присъедините към нас на: https://www.facebook.com/events/1799033703727512


Проект, финансиран по програма „Интеррег V-А Румъния-България“ 2014-2020 г., приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, специфична цел 4.1 „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“

Бюджет: 312 937,17 евро, от които 265 996,59 съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР

Водещ партньор: Фондация „Идеин развитие“, Русе, България

Бенефициент 2: Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Румъния

Очаквани резултати: Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени.


 


 

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации