top of page

ИТ секторът заема второ място по дял на предложенията за работа в страната през август

Актуализирано: 24.03.2022 г.

Най-сериозно търсене на кадри има в „ИТ“ сектора, като през август той заема безспорно първо място по ръст на предложенията с 28% спрямо юли. Това е единственият сектор, при който се наблюдава постоянен ръст на обявите от началото на 2021 г., като в сравнение с август 2020 г. броят на предложенията в него е нараснал със 160%.


На второ място е секторът „Маркетинг и реклама“ с ръст от 9%, а след него се нареждат „Здравеопазване и фармация“ (8%), „Административни и обслужващи дейности“ (7%), „Производство“ (5%) и „Строителство“ (1%).


При останалите сектори през август наблюдаваме спад на обявите, като той е най-голям в отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство“ -23%. Следват секторите „Логистика и транспорт“ (-6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-5%), „Административни и обслужващи дейности“ (-4%) и „Търговия и продажби“ (-1%).


Поради постоянния ръст в „ИТ“ сектора, той вече заема второ място по дял от общия брой предложения в страната с 16%, воден от стандартния лидер – сектора „Търговия и продажби“ (21%).


Секторът „Производство“ се нарежда на трето място с 15% дял, а доскоро заемащият второ място сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ слиза на четвърто, с дял от 13%.


Подредбата при останалите сектори остава същата, както през юли:


Дяловото разпределение по сектори остава непроменено спрямо юли и през август е както следва: „Логистика и транспорт“ (9%), „Административни и обслужващи дейности“ (8,8%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,3%), „Маркетинг и реклама“ (2,9%) и „Изкуство“ (1%).


Най-сериозно търсене на кадри има в „ИТ“ сектора, като през август той заема безспорно първо място по ръст на предложенията с 28% спрямо юли. Това е единственият сектор, при който се наблюдава постоянен ръст на обявите от началото на 2021 г., като в сравнение с август 2020 г. броят на предложенията в него е нараснал със 160%.


На второ място е секторът „Маркетинг и реклама“ с ръст от 9%, а след него се нареждат „Здравеопазване и фармация“ (8%), „Административни и обслужващи дейности“ (7%), „Производство“ (5%) и „Строителство“ (1%).


При останалите сектори през август наблюдаваме спад на обявите, като той е най-голям в отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство“ -23%. Следват секторите „Логистика и транспорт“ (-6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-5%), „Административни и обслужващи дейности“ (-4%) и „Търговия и продажби“ (-1%).


Поради постоянния ръст в „ИТ“ сектора, той вече заема второ място по дял от общия брой предложения в страната с 16%, воден от стандартния лидер – сектора „Търговия и продажби“ (21%).


Секторът „Производство“ се нарежда на трето място с 15% дял, а доскоро заемащият второ място сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ слиза на четвърто, с дял от 13%.


Подредбата при останалите сектори остава същата, както през юли:


Дяловото разпределение по сектори остава непроменено спрямо юли и през август е както следва: „Логистика и транспорт“ (9%), „Административни и обслужващи дейности“ (8,8%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,3%), „Маркетинг и реклама“ (2,9%) и „Изкуство“ (1%).


Работа от вкъщи

Лек ръст се наблюдава и при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа.


През август те са 10,9% от общия брой (в сравнение с 9,6% през юли).


Броят на този тип предложения е най-голям в „ИТ“ сектора – 67% от обявите, предлагащи дистанционна работа или от вкъщи са в този отрасъл.


В сферата „Административни и обслужващи дейности“ те са 13,3%, а в тази на „Аутсорсинг“ (BPO, центрове за обслужване на клиенти и услуги) – 13,1%. Едва 5% от предложенията са за специалисти занимаващи се с търговия.


Предлагане по градове


Делът на обявите за работа в София продължава да нараства, като през август той възлиза на 45% от общия брой. Дяловото разпределение на обявите за останалите водещи областни градове е, както следва: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (3,4%), Русе (3,2%) и Стара Загора (2,6%). Заедно те съставляват 73% от всички предложения в страната.


Източник: JobTiger.bg

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page