top of page

Проведе се информационен семинар „Възможности на пазара на труда и съществуващи насърчителни мерки з

Актуализирано: 24.03.2022 г.Днес от 10:00 ч. в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Корпус II, зала 2.101 се състоя информационен семинар на тема „Възможности на пазара на труда и съществуващи насърчителни мерки за заетост“. Събитието беше организирано от Фондация „Идеин развитие“ и е част от дейностите по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.


Събитието събра безработни жени от Русе и региона, които заедно обсъждаха теми като „Профила на безработната жена – в България и в частност в Русе“, „Какви са възможностите на пазара на труда и какви насърчителни мерки за заетост съществуват“, „Алтернативни начини за намиране на работа“, „Какви възможности за заетост, стаж, практика и стипендии предлагат програмите на ЕС за заетост“ и „Възможности на трудовия пазар и съществуващи насърчителни мерки за работа за жени в Румъния“.


На семинара присъстваха като специални гости Ректорът на Русенския университет – проф. д-р Велизара Пенчева, доц. Ваня Сербезова от Факултета по обществено здраве и здравни грижи, директорката на Бюро по труда в Русе – Галина Димитрова, представители на Регионалната служба по заетостта в Русе и специалисти по трудова заетост.


Семинарът включваше и работна група, на която се дискутираха теми като: главни причини за безработицата на жените – обективните или субективните фактори са водещи; образование и заетост – само нискоквалифицираните жени ли не могат да си намерят работа; алтернативни начини за търсене на работа и учене през целия живот – как да развиваме квалификацията си (или да придобием нова), докато се грижим за семейството. Участниците изложиха различни гледни точки по основните дискусионни теми, като всеки сподели примери от своя личен опит.


Събитието завърши с изискана почерпка за участничките, която прерасна в неформална дискусия, не само по въпроси от семинара, но и по всякакви теми свързани с проблемите на жените в обществото.


Презентациите от семинара можете да намерите в раздел Полезни материали.


 


 

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page