top of page

Ръст на обявите за дистанционна работа през октомври

Актуализирано: 24.03.2022 г.

В повечето сектори се отчита спад на предложенията през октомври, появява се изискване при някои длъжности за притежаване на зелен сертификат, съобщават от JobTiger.bg


През октомври 2021 се наблюдава спад на публикуваните обяви за работа, като броят им е намалял с 8,4% спрямо септември, но на годишна база той все още е с 55% повече от октомври 2020г.

Най-стабилен е ИТ секторът. Въпреки лекия спад на предложенията през септември, през октомври отново се наблюдава ръст от 6% в този отрасъл. Увеличени предложения бележи и сектор „Счетоводство, одит, финанси“, като ръстът на обявите е 1,4%.


При всички останали сектори броят на обявите през октомври е намалял както следва:

„Маркетинг и реклама“ (-2,8%), „Административни и обслужващи дейности“ (-3%), „Производство“ (-7%), „Строителство“ (-9%), „Търговия и продажби“ (-13%), „Здравеопазване и фармация“ (-15%), „Логистика и транспорт“ (-15%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-28%).


Дялово разпределение на обявите по сектори


На първо място по дял на обявите за работа продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“ с 21%. ИТ секторът все по-уверено задържа втората позиция, като е увеличил своя дял от 16% на 18%, а на трето място остава „Производство“ с 15%. Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (9,2%), „Логистика и транспорт“ (8,9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,7%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).


Работа от вкъщи


Продължава ръстът на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През октомври те са се увеличили със 7%, като за последните четири месеца този ръст е 29%.


Делът на този вид обяви през октомври е 13,5%.


Зеленият сертификат се появява като изискване


За редица позиции започва да се наблюдава тенденция да се изисква от кандидатите наличие на т.нар. зелен сертификат, удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19 или неговото преболедуване. За момента броят на обявите с такива изисквания е много малък (едва 0,2% от общия брой), но, подобно на други държави, е възможно той да нараства поради все така високата заболеваемост и необходимост от предоставяне на безопасни условия на труд. За сега, преобладаващите обяви с такова изискване са в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Обслужващи дейности“.


Предлагане по градове


Почти половината от предложенията за работа в България са съсредоточени в София (49%), а за останалите градове цифрите са както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,2%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).


Източник: JobTiger.bg

2 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page